صفحه نخست: تماس با ما


شماره تلفن های دانشگاه: 01734528565 و 01734528566
آدرس: استان گلستان، شهرستان آق قلا، خیابان تمنانلو، جنب سپاه، دانشگاه آزاد اسلامی آق قلا 

مطالب ارسالي به صورت هفتگي توسط معاونت محترم آموزشی و دانشجويي مطالعه و در صورت نياز بررسي و ترتيب اثر داده خواهد شد .
جهت دريافت پاسخ ،نام و ايميل خود را به صورت صحيح وارد نماييد .